IJNAF carrier based aircraft identification & marking

zdroj: - Krysztof Zalewski: "Japonskie lotnictwo pokladowe", Lampart, Warszawa 1998

Identifikace letounu
1) duben 1941 - 14.7.1942
a) alfanumerický kód
A II 111
divize letadlových lodí
velké tiskací písmeno v latince
konkrétní letadlová loď
římská číslice
tříciferná indetifikace letounu
- 1. pozice = typ letounu:
      1 - stíhací
      2 - střemhlavý bombadér
      3 - horizontální bombardér

- 2.-3. pozice = individuální číslo letounu
b) doplňkové označení barevnými pruhy v zadní části trupu

CarDiv1: Akagi: AI, jeden červený pruh
Kaga: AII, dva červené pruhy
CarDiv2 Sorju: BI, jeden modrý pruh
Hirju: BII, dva modré pruhy
CarDiv3 Hosho: CI
Zuiho: CII
CarDiv4 Rjudzo: DI, jeden žlutý pruh
Shoho: DII, dva žluté pruhy
Taijo: DIII, tři žluté pruhy

Dzunjo: DII (po potopení Shoho v Korálovém moři)
CarDiv5 Shokaku: EI, jeden bílý pruh
Zuikaku: EII, dva bílé pruhy

2) 14.7.1942 - říjen 1942
princip alfanumerických kódů a barevných pruhů zůstal zachován, po ztrátách u Midway se změnilo přidělení lodí do divizí:
CarDiv1: Shokaku: EI, 1 bílý pruh
Zuikaku: EII, 2 bílé pruhy
Zuiho: EIII, 3 bílé pruhy
CarDiv2 Hijo: DI, 1 žlutý pruh
Dzunjo: DII, 2 žluté pruhy
Rjudzo: DIII, 3 žluté pruhy
bez přidělení
bez pruhů
Unjo: CI
Taijo: CII

3) říjen 1942 - duben 1943
princip alfanumerických kódů zůstal zachován, barevné pruhy zrušeny
změna pouze u CarDiv1: písmeno E bylo nahrazeno písmenem I
ke změně došlo pravděpodobně až po bitvě u Santa Cruz, tam jsou letouny CarDiv1 stále s písmenem E

4) duben 1943 - poč. 1944
CarDiv1: Shokaku: A1-1
Zuikaku: A1-2
Zuiho: A1-3
CarDiv2 Hijo: A2-1
Dzunjo: A2-2
Rjuho: A2-3
CarDiv3 Citose: A3-1
Cijoda: A3-2
5) poč. 1944 - červenec 1944
snižování rozdílů mezi palubními a pozemními leteckými jednotkami IJN
pro každou CarDiv byla vytvořena jedna letecké skupina (kokutai) odpovídajíci pozemním leteckým jednotkám
tříciferný numerický kód:
- 1. pozice = typ letounu podle příslušnosti:
      3 - palubní letoun
- 2. pozice = CarDiv
- 3. pozice = konkrétní loď

zachován zůstal systém individuálních čísel letounů

CarDiv1 (601. kokutai): Taiho: 311
Zuikaku: 312
Shokaku: 313
CarDiv2 (652. kokutai) Dzunjo: 321
Hijo: 322
Rjuho: 323
CarDiv3 (653. kokutai) Citose: 331
Cijoda: 332
Zuiho: 333

později byla vypuštěna číslice 3 označující palubní letouny:
CarDiv1 (601. kokutai): Taiho: 11
Shokaku: 12
Zuikaku: 13
CarDiv2 (652. kokutai) Dzunjo: 21
Hijo: 22
Rjuho: 23
CarDiv3 (653. kokutai) Zuiho: 31
Citose: 32
Cijoda: 33
6) po bitvě ve Filipínském moři 1944
číselný kód byl změněn na číslo kokutai a individuální číslo letounu, nad ním bylo pořadové čislo letadlové lodi bez ohledu na organizaci divizí:

CarDiv1:
Zuikaku: 1
653
CarDiv2: rozpuštěna

CarDiv3:
Zuiho 2
653
Citose 3
653
Cijoda 4
653
CarDiv4:
Ise 634
Hijuga 634

Funkční označení


Letouny velitelů na jednotlivých stupních byly oznčeny barevnými pruhy na směrovce či trupu. Obvykle byly žluté, bílé nebo červené. Nerozhodovala příslušnost k palubním letounům nebo letounům s pozemní základnou
1 pruh velitel sekce - shotai (3-4 letouny)
2 pruhy velitel oddílu - daitai (15-27 letounů)
3 pruhy velitel letecké skupiny - hikotai (40-50 letounů nebo všechny letouny na letadlové lodi)
4 pruhy velitel sboru (kokutai) či výpravy

vzhledem k úplně odlišné organizaci českého letectva se obtížně hledají české ekvivalenty termínů, pro přiblížení uvádím ekvivalenty US Navy:

shotai = section nebo division (2 section)
daitai = squadron - na letadlových lodích obvykle všechny letouny daného typu
hikotai = air group - včechny letouny na lodi (podle velikosti a okamžité situace 2-4 squadrons)
kokutai = US Navy tento stupeň nepoužívala, obdoba byla pouze situačně pokud byly např. v jedné útočné vlně letouny z více lodí, byl velitel jedné z air groups pověřen taktickým velením vlny