[BACK]

Imperial Japanese Navy Battle Order - 1941
[BACK TO TOP OF PAGE]

most of following was taken from
Jon Parshall's Imperial Japanese Navy Page
and
Dr. Leo Niehorster's World War II Armed Forces Site

Combined Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
Adm Isoroku Jamamoto

Fleet Headquarters & Fleet Direct Units
[BACK TO TOP OF PAGE]
Adm Isoroku Jamamoto
BB BatDiv1 (Adm Isoroku Jamamoto): Mucu, Nagato, Jamato
AV CarDiv11 (RAdm Ruitaro Fudzita): Mizuho, Cijoda, Citose
CL CruDiv9 (RAdm Fukudzi Kishi): Kitakami, Oi
CX CruDiv(Aux)24 (RAdm M. Takeda): Hokoku Maru, Aikoko Maru, Kijoshima Maru
SubRon4
RAdm Sezuco Joshitomi
CL Kinu/SF
SS SubDiv18 (Cap M. Kidzima): I-53, I-54, I-55
SubDiv19 (Cap S. Ohta): I-56, I-57, I-58
SubDiv21 (Cap E. Iwagami): RO-33, RO-34
AS Nagoja Maru
SubRon5
RAdm Tadashige Daigo
CL Jura/SF
SS SubDiv28 (Cap Jukio Kato): I-59, I-60
SubDiv29 (Cap T. Tomaki): I-62, I-63
SubDiv30 (Cap M. Teraoka): I-65, I-66
AS Rio de Janeiro Maru
Supply & Support Unit
AF Banshu Maru #3, Hakurei Maru, Kitagami Maru, Kosei Maru, Muroto, Sendai Maru, Suruga Maru, Tenjo Maru #2
AFK Irako Maru, Mamija
AP Azumasan Maru, Hinoda Maru, Hokuriku Maru, Kogjo Maru, Konai Maru, Nankai Maru, Nicii Maru, Niciro Maru, Ogami Maru, Okicu Maru, Shikano Maru
AO Erimo, Gojo Maru, Hishi Maru, Hishi Maru #2, Kenjo Maru, Kirishima Maru, Kokujo Maru, Korju Maru, Kurashio Maru, Kjoei Maru, Kjoei Maru #2, Kjokuto Maru, Macumato Maru, Naruto, Nichei Maru, Nippon Maru, San Clemente Maru, Shinkoku Maru, Shirija Maru, Sojo Maru, Teijo Maru, Toei Maru, Toho Maru, Tsururni Maru, Jodogawa Maru
AH Asahi Maru, Tukasago Maru, Akashi, Asashi
AG Settsu

1st Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Shiro Takasu
BB BatDiv2 (VAdm Shiro Takasu): Sect1: Hijuga/FltF,DF, Ise
Sect2: Fuso, Jamashiro
BatDiv3 (VAdm Gunici Mikawa): Sect1: Haruna, Kongo
Sect2: Hiei/DF, Kirishima
CA CruDiv6 (RAdm Aritomo Goto): Aoba, Furutaka, Kako, Kinugasa
AV Shinsho Maru
CarDiv3
RAdm T. Kuwabara
CV Hosho/F, Zuiho
DD Mikazuki, Jukaze
DesRon1
RAdm Sentaro Omori
CL Abukuma/SF
DD DesDiv6 (Cap S. Narita): Akacuki, Hibiki, Ikazuci, Inazuma
DesDiv17 (Cap K. Sugiura): Isokaze, Urakaze, Hamakaze, Tanikaze
DesDiv21 (Cdr T. Shimizu): Hacuharu, Hacushimo, Nenohi, Wakaba
DesDiv27 (Cap M. Joshimura): Ariake, Jugure, Shiracuju, Shigure
DesRon3
RAdm Sentaro Hashimoto
CL Sendai/SF
DD DesDiv11: (Cap K. Shoji): Fubuki, Hacujuki, Shirajuki
DesDiv12 (Cap Nobuki Ogawa): Shirakumo/DF, Murakumo, Shinonome, Usugumo (under repairs in Maizuru)
DesDiv19: (Cap R. Ohe): Isonami, Uranami, Ajanami, Shikinami
DesDiv20: (Cap J. Jamada): Asagiri, Jugiri, Amagiri, Sagiri

2nd Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Nobutake Kondo
CA CruDiv4 (VAdm Nobutake Kondo): Takao/FltF,F, Atago, Cokai, Maja
CruDiv5 (RAdm Takeo Takagi): Haguro, Mjoko, Naci
CruDiv7 (RAdm Takeo Kurita): Kumano/DF, Mikuma, Mogami, Suzuja
CruDiv8 (RAdm Hiroaki Abe): Tone/DF, Cikuma
AGP Kamikaze Maru
DesRon2
RAdm RAizo Tanaka
CL Dzincu/SF
DD DesDiv8 (Cap T. Abe): Asashio, Oshio, Micishio, Arashio
DesDiv15 (Cap T. Sato): Kuroshio, Ojashio, Nacushio, Hajashio
DesDiv16 (Cap S. Shibuja): Hacukaze, Jukikaze, Amacukaze, Tokicukaze
DesDiv18 (Cap J. Mijasaka): Arare, Kasumi, Kagero, Shiranui
DesRon4
RAdm T. Nishimura
CL Naka/SF
DD DesDiv2 (Cap. M. Tacibana): Murasame, Judaci, Samidare, Harusame
DesDiv4 (Cap K. Aruga): Maikaze, Nowaki, Arashi, Hagikaze
DesDiv9 (Cdr Jasuo Sato): Nacugumo, Jamagumo, Minegumo, Asagumo
DesDiv24 (Cap Jasudzi Hirai): Jamakaze, Kawakaze, Umikaze, Suzukaze

3rd Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Ibo Takahashi
CruDiv16
VAdm Ibo Takahashi
CA Ashigara
CL Nagara/FltF,DF, Kuma
CarDiv12
RAdm S. Imamura
AV Kamikawa Maru/DF, Sanjo Maru, Sanuki Maru
MineDiv17
RAdm Masashi Kobajashi
CMN Icukushima/DF, Jaejama
ACM Tacumija Maru
DesRon5
RAdm Akisaburo Hara
CL Katori/SF
DD DesDiv5 (Cdr K. Nomaguci): Harukaze, Asakaze, Macukaze, Hatakaze
DesDiv22 (Cdr S. Sugino): Fumizuki, Minazuki, Nagacuki, Sacuki
SubRon6
RAdm Ciaki Kono
SS SubDiv9 (Cdr Keiju Endo): I-123, I-124
SubDiv13 (Cap Takeharu Mijazaki): I-121, I-122
AS Chogei/SF
1st Base Force - BaseFor1
RAdm Kjudzi Kubo
AM MineDiv21 (Cdr M. Kitamura): W-7, W-8, W-9, W-10, W-11, W-12
PG GunDiv1 (Cap N. Azukizawa): Busho Maru, Keiko Maru, Kanko Maru, Mjoken Maru
PC SubchDiv1 (LtCdr H. Okawara): Ch-1, Ch-2, Ch-3
SubchDiv2 (Cdr T. Nakamura): Ch-13, Ch-14, Ch-15
SubchDiv51 (Cdr N. Abe): Kjo Maru #12, Kjo Maru #13, Toko Maru #1
SubchDiv52 (Cdr W. Kitano): Shonan Maru #17, Takunan Maru #5, Fukuei Maru #15
CMN Shirataka, Aotaka
PM Ikushima Maru
AP Hakusan Maru, Kimijima Maru, Mjoko Maru
2nd Base Force - BaseFor2
RAdm Sueto Hirose
PT MTBDiv21 (Cdr K. Wakita): Cidori, Manazuru, Tomozuru, Hacukari
AM MineDiv11 (Cdr W. Jamazumi): W-13, W-14, W-15, W-16
MineDiv30 (Cdr K. Kanaoka): W-17, W-18, W-19, W-20
PG GunDiv2 (Cap T. Itakura): Kamicu Maru, Okujo Maru, Taiko Maru, Banjo Maru
GunDiv3 (Cap R. Jamamoto): Aso Maru, Kiso Maru, Nanpo Maru
PC SubchDiv21 (Cdr H. Ota): Ch-4, Ch-5, Ch-6, Ch-16, Ch-17, Ch-18
SubchDiv31 (Cdr S. Sawamura): Ch-10, Ch-11, Ch-12
SubchDiv53 (Cap F. Nishio): Kjo Maru #2, Kjo Maru #11, Korei Maru
SubchDiv54 (Cdr G. Hamada): Shonan Maru #1, Shonan Maru #2, Nagara Maru
CMN Wakataka
PM Seian Maru, Sumanoura Maru
AF Shinko Maru
AO Komagawa Maru
AGP Hakazaki Maru
AGS Kjodo Maru

32nd Special Base Force - SpecBaseFor32
RAdm N. Irifune
PT MTBDiv1 (Cap H. Nishikawa): P-1, P-2, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39
CMc Kamome, Tsubame
PM Imizu Maru
AMc Niciju Maru, Tacuhuru Maru
Supply Unit
AR Jamabiku Maru
AP Senko Maru
AW Koan Maru, Chozan Maru, Gorju Maru
AO Hajatomo Maru, Genjo Maru
AOR Kosei Maru

4th Fleet - Mandate Islands Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Shigejoshi Inoue
CL Kashima/FltF
CX Kongo Maru, Kinrju Maru
AH Haikawa Maru
ACM Mogamigawa Maru
AR Shoei Maru
ARC Jomabato Maru
CruDiv18
RAdm K. Marushige
CL Tacuta, Tenrju
MineDiv19
RAdm K. Shima
CM Okinoshima/DF, Tokiwa, Cugaru
ACM Tenjo Maru
DesRon6
RAdm S. Kadzioka
CL Jubari/SF
DD DesDiv29 (Cap Y. Seto): Junagi, Oite, Hajate, Asanagi
DesDiv30 (Cap S. Abe): Mucuki, Kisaragi, Mocizuki, Jajoi
SubRon7
RAdm S. Onishi
AS Dzingei/SF
SS SubDiv26 (Cap J. Macuo): RO-60, RO-61, RO-62
SubDiv27 (Cap S. Fukaja): RO-65, RO-66, RO-67
SubDiv33 (Cap T. Nagai): RO-63, RO-64, RO-68
3rd Base Force - BaseFor3
RAdm K. Nakamura
AMc MineDiv13 (Cap N. Chiba): Ataka Maru #3, Tomazono Maru #3, Tokasago Maru, Toroshoma Maru
PG GunDiv4 (Cap? S. Inoue): Edo Maru, Saiko Maru, Fukujama Maru
PC SubchDiv55 (Cdr S. Ikeda): Gamicu Maru #1, Showa Maru #3, Showa Maru #5, Nici Maru #1
16th kokutai (Cap M. Sugahara): 8 x E13A, 4 x F1M
4th Base Force - BaseFor4
RAdm VAdm S. Moizumi
AMc MineDiv14 (Cap? K. Suzuki): Hogoromo Maru, Noshiro Maru #2, Tama Maru, Tama Maru #2
PG GunDiv5 (Cap? K. Tamijama): Keijo Maru, Nikkai Maru, Seikai Maru
PC SubchDiv56 (Cap? T. Ujiie): Tama Maru #8, Toshi Maru #3, Kotobuki Maru #5
SubchDiv57 (Cap? S. Daidoji): Shonan Maru #15, Tukunan Maru #2, Kunimicu Maru
17th kokutai (Cap S. Jamamoto): 6 x E13A
5th Base Force - BaseFor5
RAdm A. Kasuga
AMc MineDiv15 (Cap? T. Katahara): Fumi Maru #2, Seki Maru #3
PG GunDiv7 (Cap? T. Ishiguro): Kogjoku Maru, Shotoku Maru, Hirotama Maru, Shoei Maru
Choko Maru #2, Choan Maru #2, Heij Maru
PC SubchDiv59: Shonan Maru #5, Shonan Maru #6, Shofuku Maru
SubchDiv60 (Cap? S. Aoki): Kjo Maru #8, Kjo Maru #10, Shuko Maru
Takunan Maru #10
AN Koei Maru
18th kokutai (Cap S. Jamamoto): 6 x E7K, 6 x F1M
6th Base Force - BaseFor6
RAdm Sukejoshi Jacushiro
AMc MineDiv16 (Cap Sadatomo Mijamoto): Shonan Maru #7, Shonan Maru #8, Tama Maru #3, Tama Maru #5
PG GunDiv8 (Cap M. Itano): Chokai Maru, Daido Maru, Ikunta Maru, Nagata Maru
Fukui Maru, Hakkaisan Maru, Kaiun Maru, Kaikei Maru, Kantori Maru, Santos Maru, Tojocu Maru
PC SubchDiv62 (Cap? O. Kanie): Takuna Maru #6, Takuna Maru #7, Kacura Maru
SubchDiv63 (Cap? R. Nagata): Fumi Maru #3, Shonan Maru #3, Kotobuki Maru #3
SubchDiv64 (Cap? K. Osawa): Shonan Maru #10, Shonan Maru #11, Kashima Maru
SubchDiv65 (Cap? M. Kashiwagi): Kjo Maru #6, Kjo Maru #7, Uji Maru
19th kokutai (Cap D. Nakajima): 10 x E7K, 8 x E13A
24th Naval Air Flotilla - AirFlot24
RAdm E. Goto
AVT Goshu Maru
4th kokutai (Cap S. Nakamura): AV   Kijokawa Maru
4 x E13A, 8 x F1M
Jokohama kokutai (Cap Toshijuki Jokoi): Taroa NAS: 16 x H6K4, 5 x H6K2-L
Jaluit: 8 x H6K4, 3 x H6K2-L
Citose kokutai (Cap ?): AVB   Kamoi
Ruot NAB, Kwajalein: 36 x G3M, 1x G4M, 24 x A5M
Taroa NAS: 12 x A5M
24th NAF Transport Unit Kwajalein: 11 transports
Supply Unit
AF Amakasu Maru #1
AW Tatejama Maru
AP Cicibu Maru, Cijo Maru, Haruna Maru, Hokkai Maru, Kaijo Maru #2

5th Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Boshiro Hosogaja
CL CruDiv21 (VAdm Boshiro Hosogaja): Kiso, Tama
CX CruDiv(Aux)22 (VAdm I. Takahashi): Akagi Maru, Asaka Maru, Awata Maru
AV Kimikawa Maru
7th Base Force - BaseFor7
RAdm K. Abe
AMc MineDiv17 (Cap? G. Kiiciro): Keinan Maru, Misago Maru #11, Toshi Maru #5, Toshi Maru #8
PM GunDiv10 (Cap? M. Kazio): Magan Maru, Shoei Maru, Joshida Maru
PC SubchDiv66 (Cap? M. Akinaga): Fumi Maru, Seki Maru #2, Kogi Maru
Cicijima kokutai (Cap C. Sadohara): Ominato: 6 x E13A
Supply Unit
AK Toko Maru #2
AP Akashisan Maru
AO Nissan Maru

6th (Submarine) Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm M. Shimizu
CL Katori/FltF
SubRon1
RAdm Tsutomu Sato
AS Jasukuni Maru
SS I-9/SF
SubDiv1 (Cap H. Imazato): I-15, I-16, I-17
SubDiv2 (Cap K. Imiazumi): I-18, I-19, I-20
SubDiv3 (Cap H. Sasaki): I-21, I-22, I-23
SubDiv4 (Cap T. Oda): I-24, I-25, I-26
SubRon2
RAdm Shigeaki Jamazaki
AS Manjo Maru
SS I-10
SubDiv7 (Cap M. Shimamoto): I-1, I-2, I-3
SubDiv8 (Cap Kaoru Takesaki): I-7/SF, I-4, I-5, I-6
42/08/20 SubRon2 dissolved
SubRon3
RAdm S. Miwa
AS Taigei/SF
SS I-8/SF
SubDiv11 (Cap H. Mizuguci): I-74, I-75
SubDiv12 (Cap N. Nakaoka): I-68, I-69, I-70
SubDiv20 (Cap T. Otake): I-71, I-72, I-73
Supply Unit
AE Aretama Maru
AO Ondo, Toa Maru
1st Carrier Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Cuici Nagumo
CarDiv1
(VAdm Cuici Nagumo):
CV Akagi/FltF, DF, Kaga
DD DesDiv7 (Cap K. Konashi): Akebono, Sazanami, Ushio

CarDiv2
(RAdm Tamon Jamaguci):
CV Hirju/DF, Sorju
DD DesDiv23 (Cap K. Konashi): Kikuzuki, Uzuki, Juzuki

CarDiv4
(RAdm Kakudzi Kakuta):
CV Rjudzo/DF
AV Kasuga Maru (future Taijo)
DD DesDiv3 (Cap K. Konashi): Shiokaze, Hokaze

CarDiv5
CV Shokaku, Zuikaku
DD Akigumo, Oboro, Jugumo

Southern Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Dzisaburo Ozawa
CL Kashii/FltF
CVS Notoro
PB Shimushu
AP Teiun Maru
9th Base Force - BaseFor9
AM MineDiv11 (Cdr J. Fudzita): W-1, W-2, W-3, W-4, W-5, W-6
PC SubchDiv11 (Cdr R. Hojoshi): Ch-7, Ch-8, Ch-9
SubchDiv91 (Cdr T. Takeuci): Shonan Maru #6, Shonan Maru #7, Choko Maru
PM Eiko Maru/F, Chosa Maru
CM Hacutaka
AV Sagara Maru
AP Nodzima Maru
11th Special Base Force - BaseFor11
PM Eifuku Maru

11th Air Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Nishizo Cukahara
DD DesDiv34 (Cdr J. Murakami): Akikaze, Hakaze, Tacikaze
21st Naval Air Flotilla - AirFlot21
RAdm T. Toda
AVT Kacuragi Maru
1st kokutai (Cap K. Araki): 48 x G3M, 2 LO
Toko kokutai (Cap K. Miura): 26 x H6K, 13 x A5M
Kanoja kokutai (Det.) (LtCdr T. Irisa): 36 x G4M, 2 x LO
1001st kokutai (Cap K. Araki): 25 x L3Y, 1 x G6M
21st Transport Unit: 8 transports
22nd Naval Air Flotilla - AirFlot22
RAdm S. Macunaga
AVT Fujikawa Maru
Mihoro kokutai (Cap K. Kondo): 48 x G3M
Genzan kokutai (Cap K. Maeda): 48 x G3M
Kanoja kokutai (Cap N. Fudziosi): 36 x G3M
Jamada unit (Cap J. Jamada): 25 x A6M, 11 x A5M, 6 x C5M
22nd Transport Unit 5 transports
23rd Naval Air Flotilla - AirFlot23
RAdm R. Takenaga
AVT Komaki Maru
3rd kokutai (Cap J. Kamei): 53 x A6M, 7 x A5M, 9 x C5M
Tainan kokutai (Cap M. Sato): 54 x A6M, 6 x A5M, 8 x C5M
Takao kokutai (Cap J. Itoh): 72 x G4M, 3 x LO
23rd Transport Unit: 12 transports
Supply Unit
AVT Kamogisan Maru, Keijo Maru, Lyon Maru
AP Amigasan Maru, Tashushin Maru, Nikkoku Maru
AOG Hino Maru #5, Nana Maru


China Theater Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Mineici Koga

Fleet Headquarters & Fleet Direct Units
[BACK TO TOP OF PAGE]
CA Izumo/FltF
PT Hijodori
PG Muro Maru
PR Kotaka
AM W-28
AGS Hausa
AGMR Asuka
China Fleet kokutai: 8 x B5M, 1 x L3Y

Shanghai Special Base Force - BaseForShang
VAdm K. Makita
DD Hasu, Kiri, Tsuga
PR Toba/FF
PG GunDiv13 (Cap M. Jano): Hajakufuku Maru, Shosei Maru, Unkai Maru #1
GunDiv14 (Cap T. Ohashi): Nishho Maru, Shinko Maru #1, Tosho Maru
AGP Nihonkai Maru
PatrolboatDiv1, PatrolboatDiv2

Supply Unit
AK Banshu Maru, Minowa Maru, Tenran Maru, Zuiho Maru, Azuchi Maru
AO Juko Maru, Korju Maru, Moji Maru, Toen Maru

1st China Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm Teruhisa Komacu
PG UjiP/FltF
Yangtze River Squadron
VAdm Teruhisa Komacu
PY Ataki
PR Kotaka, Haruko Maru
AGMR Kasai
PB 2
12 barges, 13 motor ships, 8 skimming boats
Upper River Division
PG Fushimi/F, Hija, Kataka
PB 6
Middle River Division
PG Sumida/F, Hozu, Shinkoko
PB 8
Lower River Division
Hankow Special Base Force - BaseForHank
RAdm S. Ichise
PB Kosai
2nd China Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm N. Masaici
PT MTBDiv11 (Cdr R. Hajashi): Kari, Kiji
2nd China Fleet kokutai: 4 x E7K
15th Squadron
VAdm Mineici Koga
CL Isuzu/FltF
PG Hashidate, Saga
PT Kamo, Kasasagi
Amoy Special Base Force - BaseForAmoy
RAdm K. Htekejama
PG Kasajima, Seisho Maru
Canton Special Base Force - BaseForCanton
VAdm J. Inoue
PG Uji, Muro Maru, Hitonose, Sozan Maru, Saga
AM MineDiv4 (Cdr S. Hamao): Ranzan Maru, Cukushi Maru
AT No. 2
3rd China Fleet
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm M. Tayui
3rd China Fleet kokutai: 4 x E7K
North Patrol Division
PY Sekito, Chifu, Taku
AGP Shuri Maru/F
South Patrol Division
Cap S. Ishibatake
CD Iwate/FltF,F
PY Renun Ko, Sekikjusho
Ching Tao Special Base Force - BaseForChing
RAdm M. Osugi
Ching Tao kokutai: ? x E7K
Kainan Naval District - NavDistrKainan
VAdm K. Sunagawa
Kainan kokutai (Lt S. Mizuno): 4 x B5M
MTBDiv1 (LtCdr T. Furutani): PT Otori, Hajabusa
PY #1, #2


Interior Forces
[BACK TO TOP OF PAGE]


Kure Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
Adm Soemu Tojoda
DD DesDiv13 (Cdr J. Otani): Kuretake, Sanae, Wakatake
Jakaze
SS SubDiv6 (Cdr G. Okamoto): RO-57, RO-58, RO-59
RO-30, RO-31, RO-32, I-52 (training)
Kure kokutai (Cap S. Wada): 24 x F1M
Saeki kokutai (Cap J. Tanaka): 16 x D3A
Usa kokutai (Cap T. Macuoka): 36 x D3A, 63 x B5M
Kure Guard Force
AMc MineDiv31: Oi Maru, Takunan Maru #3, Takunan Maru #8, Tamo Maru #6, Tamo Maru #7
MineDiv33: Asashi Maru #2, Bisan Maru, Mejima Maru, Tokuho Maru #5
Kure Security Division
CX Bangkok Maru, Saigon Maru
PG Hong Kong Maru
Kure Defense Squadron
RAdm S. Ishikawa
CX Kinjoshan Maru
PC Ch-19, Ch-20, Ch-21
AMc Aoi Maru, Jacijo Maru
12th Naval Air Flotilla - AirFlot12
RAdm S. Kira
Hataka kokutai (Cap K. Hattori): 48 x E8N, 54 x E7K
Oita kokutai (Cap H. Mijoshi): 76 x A5M, 45 x B5M
Iwakuni kokutai (Cap S. Minobe): 72 x K5Y, 24 various
Omura kokutai (Cap S. Inoue): 36 x A5M, 12 x B5N, 16 x B5M

Maizuru Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm S. Kobajashi
AP Kofuku Maru
Maizuru kokutai (Cdr S. Jamagata): 6 x E7K
Maizuru Guard Force
AMc MineDiv35 (Cdr S. Mori): Banshu Maru #51, Hanata Maru #6
Maizuru Defense Squadron
RAdm T. Joshida
PG Santo Maru

Sasebo Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm U. Tanimoto
AO Sata
Sasebo kokutai (Cap S. Mijazaki): 16 x A5M, 6 x E13A, 15 x H6K
Oshima Base Force
AMc MineDiv41 (Cdr T. Cukuda): Kjo Maru #1, Kjo Maru #3, Kjo Maru #5
Chuon Maru #8, Hakata Maru #7, Himejima Maru
Sasebo Guard Force
AMc MineDiv42: Seki Maru, Toshi Maru #7
Sasebo Security Division
CX Bangkok Maru
PM Kozan Maru
Sasebo Defense Squadron
RAdm S. Tashiro
PG Shinkjo Maru, Shinkjo Maru #5
Jokosuka Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm N. Hirata
DD Sawakaze
SC Ch-22, Ch-23
AGS Komabashi
Kisarazu kokutai (RAdm Asa-Akira-Oh): 60 x G3M
Tatejama kokutai (Cap T. Kikuci): 12 x B5N, 6 x F1M
Jokosuka kokutai (RAdm K. Uwano): 36 x B5N, 24 x A5M, 12 x D3A, 3 x H6K, 12 x E8N, 6 x E7K, 12 x G4M
Jokosuka Guard Force
AMc MineDiv25 (Cdr S. Kurita): Banshu Maru #8, Shawa Maru #10
MineDiv26 (Cdr S. Jamagami): Kongo Maru #2, Shintohoku Maru, Togo Maru
Jokosuka Security Division
CX Noshiro Maru
PM Meij Maru
AP Shoei Maru
Jokosuka Defense Squadron
RAdm M. Jamata
PM Kosagi Maru, Kongosan Maru
11th Naval Air Flotilla - AirFlot11
VAdm M. Tocuka
Hjakurigahara kokutai (Cap T. Maehara): 108 x K5Y
Kashima kokutai (Cap M. Jamada): 132 x K5Y
Kasumigaura kokutai (Cap S. Senda): 164 x K5Y
Suzuka kokutai (Cap T. Icimaru): 24 x B4Y, 12 x B5N, 144 mixed
Tsuchiura kokutai (Cap. T. Aoki): 48 x K5Y
Tsukaba kokutai (Cap T. Nomoto): 108 x K5Y
Jatabe kokutai (Cap J. Moritama): 108 x K10W

Bako Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm K. Jamamoto
AMc MineDiv44 (Cdr T. Doi): Choun Maru #6, Choun Maru #7, Toshi Maru #2
MineDiv45 (Cdr T. Mijazaki): Hinode Maru #20, Musashi Maru, Rokko Maru
MineDiv46 (Cdr S. Chitani): Banshu Maru #52, Banshu Maru #56, Choun Maru #18, Choun Maru #21
PG Akicu Maru, Cijo Maru, Chohakusan Maru
AK Kure Maru #5
Bako kokutai (Cdr J. Ucibori): 4 x D3A

Chinkai Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm I. Sakamoto
DD Minekaze
AP Rjotaku Maru
Chinkai kokutai (Cdr J. Furuta): 6 x E7K
Rashin Base Force
VAdm T. Sukigara
PG Hakkai Maru, Seikjo Maru
Chinkai Guard Force
RAdm J. Owada
DD DesDiv32 (Cdr I. Jamamoto): Asagao, Murakami, Karukaja
AMc MineDiv48 (Cdr I. Fukuhara): Kaijo Maru #1, Kaijo Maru #3, Tasei Maru
MineDiv49 (Cdr K. Shiraishi): Hinode Maru #17, Hinode Maru #18, Rikusen Maru, Tamaura Maru

Ominato Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm M. Ohkuma
DD DesDiv1 (Cdr K. Kagawa): Nokaze, Namikaze, Numakaze, Kamikaze
PB Ishigaki, Konashiri
AMc MineDiv27 (Cdr T. Kuga): Chojo Maru #2, Sonobe Maru, Tamazono Maru #1, Tamazono Maru #2, Joshino Maru, Fuji Maru, Fukeui Maru #7
Ominato kokutai (Cdr K. Hori): 82 x A5M, 8 x B5N, 8 x E13A
Ominato Defense Squadron
Cap T. Monzen
DD Okikaze
PG Chitose Maru, Zuiko Maru
PB Hacijo
PM Shinko Maru #2
AG Odomori

Osaka Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm H. Ukita
AMc Eguci Maru, Senju Maru #2, Takashima Maru
Komacujima kokutai (Cdr T. Kose): 8 x E8N, 8 E7K

Rjojun Naval District
[BACK TO TOP OF PAGE]
VAdm H. Ukita
AMc 2: MineDiv50 (Cdr R. Kurosaka): Shonan Maru #16, ? Maru

[BACK]